خوزستان
15%
۱۳۹۷/۰۸/۰۳
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰
تخفيف ١٥٪‏ به مناسبت باز گشايي فروشگاه در محل جديد از سوم آبان الي ١٠ آبان منتظر حضور گرمتان هستيم آدرس: كيانپارس -خيابان چمران - بين ١١ و ١٢ غربي تلفن : ٠٦١٣٣٩١٨٣٣٣ -٠٦١٣٣٩١٨٥٥٥